Tämä on POF Group Oy (2077174-2) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 18.12.2018. Viimeisin muutos 18.12.2018.

1. Rekisterinpitäjä

POF Group Oy (2077174-2)
Ilmailunkatu 17
33900 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juhani Grönberg, juhani@pof.fi

3. Rekisterin nimi

POF Group Oy:lle avattavan verkkokaupan ennakkomainontaan tarkoitettu markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Luovuttamalla sähköpostiosoitteen, annat meille luvan lähettää markkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin annettavan tiedon luovuttaa henkilö itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

POF GROUP OY ei luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Tietojasi voi kuitenkin käyttää yhteistyökumppaniksi valittu markkinoinnista vastaava yritys tai henkilö, joka ei kuitenkaan saa käyttää tietojasi muuhun käyttötarkoitukseen kuin POF Group Oy markkinointitarkoitukseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).